Dogodki

Delavnica Strukturna analiza socialnega vedenja - SASV model

Datum objave: torek, 2. april 2024 | Datum poteka: četrtek, 4. april 2024 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Dogodek je potekel!

KDAJ: 3. 4. 2024
KJE: MS TEAMS

Eno od orodij, s katerim je mogoče opredeliti socialno vedenje osebe v odnosu do sebe in drugih ter uspešno vplivati na njegovo spremembo, je strukturna analiza socialnega vedenja (SASV) avtorice L. S. Benjamin.

SASV model predpostavlja, da je vedenje osebe povezano z njenim medosebnim in notranjim vzorcem socialnega obnašanja, ki ga zna ustrezno usposobljeni strokovnjak jasno razlikovati. Model navaja vedenja, ki so medsebojno povezana, dejavnike, ki povzročajo pozitivno vedenjsko spremembo, in povezavo med družbenim okoljem ter konceptom človekove samopodobe.

Delavnico bo izvedel g. Radovan Radetić.

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje, visokošolske učiteljice Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.