Akademija FERI

Raziskovalne naloge za dijake

Zaposleni FERI tradicionalno sodelujejo v komisijah za oceno raziskovalnih nalog, vzpodbujamo pa tudi, da pri raziskovalnih nalogah srednješolcev sodelujejo kot (so)mentorji.

Raziskovalne naloge pri katerih sodelujemo so praviloma zelo uspešne.

Elektromagnetno sevanje v gospodinjstvih: upravičen strah ali mit?

Dijakinja: Simona Zlatanova
Šola
: II. gimnazija Maribor
Mentorja: Martin Petrun in Miloš Beković
Prvo
mesto in zlato priznanje na 54. srečanjumladih raziskovalcevSlovenije v kategorijielektrotehnika, elektronika in robotika.

Podatkovno rudarjenje Instagram objav o Mariboru

Dijakinja: Gaja BabičĐukanović
Šola
: II. gimnazija Maribor
Mentor:
Sašo Karakatič

Prvo mesto in zlato priznanje na tekmovanju Mladi za napredek Maribora 2021 na področju nalog iz računalništva.

Spodaj podajamo nekaj predlogov tem oz. naslovov raziskovalnih nalog:

  • Avtonomna aplikacija za analiziranje EKG signalov
  • Vpliv igrifikacije na sprejetost mobilne aplikacije za spoznavanje kulturne dediščine mesta Maribor
  • Uporaba formalnih metod za analizo bioloških sistemov
  • Neinvazivni površinski elektromiogrami v medicini in ergonomiji

Dobrodošli so tudi predlogi za sodelovanje s strani šol oz. dijakov samih.

Kontakt: kc.feri@um.si