Akademija FERI

Ponudba za šole

Počitniške šole

Počitniške šole so večdnevni dogodki, na katerih omogočimo mladim stik z aktualnimi vsebinami s področij STE(A)M. Počitniške šole vodijo profesorji in asistenti, vedno pogosteje pa vključujemo tudi študente, saj z njimi mladi še lažje vzpostavijo dialog s katerim spodbujamo udeležence h kritičnemu mišljenju. Z aktivnim sodelovanjem lahko mladi nadgradijo svoja znanja ter morebiti dobijo navdih za izbiro svoje strokovne poti. K udeležbi še posebno vzpodbujamo dekleta, saj so pri študiju in strokovni karieri izjemno uspešna, trenutno pa predstavljajo manj kot 20 % aktivnih študentov. Udeležba je brezplačna, namenjene so vsem letnikom, saj vsebine prilagodimo udeležencem.

Počitniške šole praviloma organiziramo na fakulteti, občasno pa jih izvedemo tudi na daljavo. Tradicionalno beležimo najboljši obisk konec meseca avgusta. Z obiskom fakultete dijaki spoznajo delovno okolje, pogoje dela, pridobijo pa lahko tudi dodatne informacije o različnih dejavnostih fakultete, študente pa lahko povprašajo tudi o študiju, raziskovalnem delu, obštudijskih dejavnostih in študentskem življenju.

Primeri izvedenih počitniških šol:

 • IoT in mobilne aplikacije
 • Od zabavne elektronike do satelita
 • Sodobna brezžična komunikacijska omrežja
 • Vaje z digitalnim osciloskopom
 • Sodobna elektroenergetika
 • Kibernetska varnost v vsakdanjem življenju
 • Z umetno inteligenco razpoznavamo slike
 • Razvoj interaktivne spletne aplikacije
 • Zakaj Linux v računalništvu
 • Programiranje v bločnih in tekstovnih jezikih
 • Programiranje za dekleta.

Nekatere počitniške šole organiziramo v sodelovanju s podjetji, kar omogoča dijakom še bolj pristno predstavitev potencialnih kariernih poti ob izbiri študija na fakulteti.

Sobotne delavnice

Sobotne delavnice so odziv na pobudo zavzetih dijakov, ki si želijo dodatnih izzivov tudi izven počitnic. Enodnevni dogodki praviloma trajajo do 4 ure. Po krajšem uvodnem predavanju se udeleženci posvetijo reševanju praktičnega izziva. Dijakom predstavimo aktualna strokovna področja in jim omogočimo stik z najnovejšimi tehnologijami, ki vplivajo na razvoj družbe in njenih delov. Pri tem jih motiviramo k sodelovanju, uporabi algoritmičnega mišljenja, logike, ustvarjalnega reševanja problemov in jim omogočimo stik s področji, ki jih razvijamo na fakulteti.

Prijava na sobotne delavnice je odprta za vse in je brezplačna. Seznam aktualnih delavnic, ki bodo potekale maja in junija 2022, je objavljen tukaj.

Naravoslovno-tehniški dnevi

Naravoslovno-tehniški dnevi so enodnevni dogodki, kjer izvedemo več krajših delavnic (dve šolski uri) za dijake sodelujoče šole. Vsak dijak se lahko udeleži dveh delavnic. Število različnih delavnic in vsakoletno posodabljanje omogoča večkratno udeležbo, zato spodbujamo, da se tehničnih dni udeležijo tudi dijaki nižjih letnikov. Krajše delavnice predstavijo aktualna področja STE(A)M, ki jih lahko udeleženci po zaključku raziskujejo sami. Med tem, ko dijaki ustvarjajo, se učitelji v sproščenem vzdušju pogovorijo s predstavniki fakultete o trenutnih izzivih in dolgoročnih priložnostih za sodelovanje. Dijakom in učiteljem tudi predstavimo izbrane laboratorije ter njihovo aktualno raziskovalno delo. Zaradi ustrezne opremljenosti laboratorijev je priporočljiva izvedba na fakulteti, izjemoma pa lahko prilagojene aktivnosti izvedemo tudi na šoli. Kontaktirajte nas glede možnosti povrnitve potnih stroškov udeležbe.

Obiski učiteljev in strokovnih sodelavcev

Zainteresirane učitelje in strokovne sodelavce gostimo na naši fakulteti, bodisi med tem, ko dijaki ustvarjajo v okviru naravoslovno-tehniškega dneva, bodisi se za obisk zaposlenih dogovorimo individualno, ločeno od obiska dijakov. Ob tej priložnosti se imajo učitelji priložnost v sproščenem vzdušju pogovoriti s predstavniki fakultete o trenutnih izzivih in dolgoročnih priložnostih za sodelovanje. Prav tako obiskovalcem razkažemo fakulteto, predstavimo področja dela ter potek raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti.

Izobraževanje učiteljev

Področja STE(A)M se intenzivno razvijajo, zato fakulteta nudi organizacijo strokovnih izobraževanj za učitelje na vseh področjih njenega delovanja. Namen izobraževanja je udeležence seznaniti z najnovejšo tehnologijo in priložnostmi za vključitev v pedagoško delo. Izvajalci so profesorji in asistenti, ki raziskovalno razvijajo posamezna področja. Ob zaključku učitelj dobi dokazilo oz. potrdilo o udeležbi. Izobraževanja pripravimo na pobudo učiteljev, zato bomo veseli tako vsebinskih predlogov kot tudi predlogov o načinih izvedbe, ki bi učiteljem olajšali udeležbo.

Krožki in delavnice na šolah

Krožki se praviloma se izvajajo v daljšem časovnem obdobju, kar omogoča postopno spoznavanje izbranega področja in ustrezno nadgrajevanje zahtevnosti glede na odzive udeležencev. Pri pripravi vsebin lahko v koordinaciji z učitelji vključimo tudi snov iz učnih načrtov. Raven zahtevnosti in termini se uskladijo med šolo in izvajalcem dejavnosti. K vodenju krožkov vzpodbujamo mlajše asistente in naše najboljše študente.

Sodelovanje pri učnem procesu (gostujoči strokovnjaki) in pri pripravah na maturo

Na pobudo šole lahko pripravimo gostujoča predavanja na različnih STE(A)M področjih, ki jih prilagodimo učnemu načrtu ter s predstavitvijo aplikativne uporabnosti popestrimo izvedbo predmeta. Izvajalci so lahko profesorji, asistenti ali študentje višjih letnikov.
Na fakulteti ponujamo tudi sodelovanje naših zaposlenih in študentov pri pripravah na maturo iz strokovnih predmetov in matematike. Glede na pobudo s strani šole se lahko individualno dogovorimo za predstavitev in poglobljeno razlago želenih tematik.

Tekmovanja in natečaji

Fakulteta sodeluje pri organizaciji več tekmovanj, na katere se lahko prijavijo posamezniki ali šole. Med najodmevnejšimi tekmovanji so zagotovo državno tekmovanje iz robotike RoboCup, tekmovanje ACM iz računalništva in informatike ter tekmovanje Bober.
Fakulteta organizira tudi natečaj ZAKAJ, kjer s 15 sekundnimi posnetki udeleženci na kreativen način predstavljajo področje STE(A)M. V natečaju lahko šole, pa tudi sodelujoči učenci oz. dijaki ter mentorji, dobijo lepe nagrade, prav tako pa poskrbijo za prepoznavnost šole v širšem okolju.

Mentorstvo in sodelovanje pri raziskovalnih nalogah

Zaposleni tradicionalno sodelujejo v komisijah za oceno raziskovalnih nalog. Na fakulteti zaposlene vzpodbujamo, da sodelujejo tudi kot (so)mentorji. Raziskovalne naloge pri katerih sodelujemo so praviloma zelo uspešne. Predlogi raziskovalnih tem so objavljeni pod Akademijo FERI, dobrodošli pa so tudi predlogi za sodelovanje s strani šol v okviru regijskih dogodkov, kot so Mladi za napredek Maribora/Pomurja, Mladi za Celje ipd.

Inženir za en dan

V sodelovanju s podjetji organiziramo enodnevno mentorstvo v podjetju. S tem želimo najbolj aktivnim mladim omogočiti, da bolje spoznajo strokovna področja in konkretne kariere na področjih STE(A)M. S tem mladi pridobijo prvi stik z delovnim okoljem ter vpogled v različne izzive, ki jih naslavljajo inženirji. Pobuda lahko pride s strani šole ali posameznika.

Kontakni e-naslov: kc.feri@um.si