Akademija FERI

Vaje z digitalnim osciloskopom

CILJI:

Cilj počitniške šole je, da udeleženci osvojijo znanje o digitalnem osciloskopu in se z njim naučijo rokovati. Pridobljeno znanje jim omogoča nadaljnje samostojno opravljanje meritev. Nekateri dijaki se v srednjih šolah še niso srečali z uporabo digitalnega osciloskopa, ampak zgolj analognega ali pa s tem merilnim instrumentom še nikoli niso ravnali. Vodena delavnica je namenjena opolnomočenju dijakov pri uporabi digitalnega osciloskopa, da bodo pri uporabi suvereni in da bodo znali rezultate kritično oceniti.

VSEBINA:

Udeleženci se bodo naučili pravilne uporabe digitalnega osciloskopa. Vaje so zasnovane na način, da z električnimi vezji udeleženci pridobijo različne odzive, katere nato zajamejo in jih prikažejo na digitalnem prikazovalniku. V začetnem delu bodo udeleženci spoznali osciloskop in funkcijski generator, nato pa izvedli meritve na vezjih. Spoznali bodo tudi merjenje signalov v vezjih, ki vsebujejo kondenzatorje, tuljave, diode in filtre.

NAČIN IZVAJANJA:

Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od ponedeljka, 28. 6. 2021, do vključno četrtka, 1. 7. 2021, med 9. in 14. uro.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:

Počitniška šola je namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol in sprejme do 12 udeležencev.

CENA:

Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

PRIJAVA