Akademija FERI

Razvoj interaktivne spletne aplikacije

CILJI:

Cilj poletne počitniške šole je dijakinjam in dijakom predstaviti osnove spletnih tehnologij ter jih naučiti izdelave preproste spletne igre, namenjene več igralcem, ki jo bodo skupaj igrali preko spletnega brskalnika. Na počitniški šoli bodo dijakinje in dijaki pridobili osnovna znanja, ki so potrebna za izdelavo interaktivne spletne aplikacije.

VSEBINA:

Vsebina poletne počitniške šole je razdeljena v tri sklope. Prvi in drugi sklop bosta namenjena tehnologijam na odjemalcu, tretji sklop pa bo namenjen strežniškim tehnologijam. V okviru prvega sklopa se bodo dijakinje in dijaki naučili kako izdelati spletno stran s pomočjo označevalnega jezika HTML ter kako jo oblikovati s pomočjo kaskadnih stilskih predlog CSS in ogrodja Bootstrap. Znotraj tega sklopa bodo razvili oblikovno zasnovo in spletno stran spletne igre. V drugem sklopu se bodo spoznavali z osnovami programiranja v jeziku JavaScript. V tem sklopu bodo pripravili vse potrebne interaktivne elemente za osnovno delovanje igre. V tretjem sklopu bodo pridobljeno znanje razširili z osnovami strežniških tehnologij. Uporabili bodo programski modul Express.js znotraj strežniškega paketa Node.js. S pomočjo strežniških tehnologij bodo izvedli komunikacijo med več igralci ter trajno hranjenje stanja igre.

NAČIN IZVAJANJA:

Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9. in 14. uro.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:

Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI:

Udeleženci lahko prinesejo svoje prenosne računalnike. V kolikor nimajo svojih prenosnih računalnikov, bomo za opremo poskrbeli na fakulteti.

CENA:

Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

PRIJAVA

Poletno šolo sta finančno podprli podjetji XLAB in Endava.