Akademija FERI

Krožki in delavnice na šolah

Krožki se praviloma se izvajajo v daljšem časovnem obdobju, kar omogoča postopno spoznavanje izbranega področja in ustrezno nadgrajevanje zahtevnosti glede na odzive udeležencev. Pri pripravi vsebin lahko v koordinaciji z učitelji vključimo tudi snov iz učnih načrtov. Raven zahtevnosti in termini se uskladijo med šolo in izvajalcem dejavnosti. K vodenju krožkov vzpodbujamo mlajše asistente in naše najboljše študente.