Akademija FERI

Krožki in delavnice na šolah

Na pobudo sodelujoče šole izvajamo tudi delavnice na šolah. Pri pripravi vsebin lahko v koordinaciji z učitelji vključimo tudi snov iz učnih načrtov. Raven zahtevnosti in termini se uskladijo med šolo in izvajalcem dejavnosti. K izvajanju delavnic in krožkov vzpodbujamo mlajše asistente in naše najboljše študente.