NOVICE

Mešani pevski zbor FERI z Vladom Kreslinom na Lentu

Mešani pevski zbor FERI z Vladom Kreslinom na Lentu

Po uspešno izvedenih koncertih na FERI in v hotelu City, je Mešani pevski zbor UM FERI v soboto, 25. junija 2016, z Vladom Kreslinom, tokrat v družbi Malih bogov, nastopil še na Festivalu Lent. Ob prazniku so tako obiskovalcem pričarali nepozaben večer zimzelenih pesmi.

TEKMOVANJE ŠTUDENTSKIH PRISPEVKOV 2016

TEKMOVANJE ŠTUDENTSKIH PRISPEVKOV 2016

V času od 19. 9. do 21.9.2016 bo v Portorožu potekala 25. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2016, ki jo organizira Slovenska sekcija IEEE. Kot vsako leto, bo tudi letos potekalo tekmovanje študentskih prispevkov, ki je odprto tudi za vse druge dodiplomske in podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh slovenskih univerzah, ki niso diplomirali ali magistrirali na drugi bolonjski stopnji pred 30.09.2015.

ZAGOVORI DIPLOM

 • ODNOSI Z JAVNOSTMI V VRHUNSKEM ŠPORTU

  28. 6. 2016 ob 9:00 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: PIHLER ANDREJA
 • VLOGA ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN SPONZORSTVA PRI DOGODKU FORMULA STUDENT 2011

  28. 6. 2016 ob 9:30 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: POTOČNIK SIMON
 • MOBILNA APLIKACIJA ZA AVTOBUSNI PROMET

  28. 6. 2016 ob 10:00 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: PINTARIČ ALEŠ
 • RAZVOJ PREDVAJALNIKA VSEBIN DIGITALNEGA SPOROČANJA

  28. 6. 2016 ob 10:00 v G3 - laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: POHAJAČ GREGOR
 • UČINKI MEDIJSKE DIGITALIZACIJE NA KOMUNIKACIJO MEDIJEV Z OBČINSTVOM

  28. 6. 2016 ob 10:00 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: ŽELEZNIK ROBERT
 • DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETJA Z VIDIKA ODNOSOV Z JAVNOSTMI NA PRIMERU SIMOBILA

  28. 6. 2016 ob 10:30 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: PLEĆAŠ MARINA
 • MODELIRANJE NAPOVEDI ODJEMA ZEMELJSKEGA PLINA

  28. 6. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: JAUŠOVEC IGOR
 • KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT IN KRIZNO KOMUNICIRANJE NA PRIMERU GERMANWINGSA

  28. 6. 2016 ob 11:00 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: RADIKOVIĆ ANJA
 • RAZVOJ KOMUNIKACIJSKEGA PREHODA S PODPORO MODERNIH PROTOKOLOV ZA SISTEME SCADA

  29. 6. 2016 ob 9:00 v G-301
  Kandidat: DOLINAR JANI
 • AVTOMATIZACIJA STROJA ZA VSTAVLJANJE HDPE CEVKE V BOVDEN

  29. 6. 2016 ob 9:00 v G-301
  Kandidat: HAMLER UROŠ
 • INTEGRACIJA VARNOSTNE TEHNIKE V INDUSTRIJSKI AVTOMATIZACIJI

  29. 6. 2016 ob 9:00 v G-301
  Kandidat: KRIVEC MARKO
 • REŠITVE V PROIZVODNJI VARISTORJEV V OHIŠJU SMD

  29. 6. 2016 ob 9:00 v G-301
  Kandidat: MAJCEN MARKO
 • AVTOMATIZACIJA NAPRAVE ZA IZDELOVANJE NAVOJEV

  29. 6. 2016 ob 9:00 v G-301
  Kandidat: ŠKERGET MATJAŽ
 • RAZVOJ IN ANALIZA MODELA OBLOKA V ELEKTRO-OBLOČNI PEČI Z OPTIMIRANJEM GIBANJA ELEKTROD

  29. 6. 2016 ob 11:00 v senatni sobi G2 (III. nadstropje)
  Kandidat: STOPAR KLEMEN
 • BREZŽIČNI NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNICE BAZENA

  1. 7. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: ARZENŠEK NEJC
 • RAZVOJ ZUNANJEGA PRIKAZOVALNIKA LED

  1. 7. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: MURN ANDREJ
 • UPRAVLJANJE S SOČASNOSTJO V RELACIJSKIH PODATKOVNIH BAZAH

  1. 7. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: OGNER MARCEL
 • SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE FOTOVOLTAIČNIH ELEKTRARN

  1. 7. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: ŽUMAN SIMON
 • ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI PROCESIRANJA DOGODKOV PODPORNE INFRASTRUKTURE V INFORMACIJSKO VARNIH CENTRIH

  4. 7. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: BREZOVEC BARBARA
 • ANALIZA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE FOTONAPETOSTNEGA SISTEMA S SLEDENJEM SONCU

  4. 7. 2016 ob 9:00 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: OGRIZEK GREGOR
 • CELOVIT PRISTOP K PRETVORBI ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV V OBLIKO ZA DOLGOROČNO HRAMBO

  4. 7. 2016 ob 11:00 v senatni sobi G2 (III. nadstropje)
  Kandidat: HAJTNIK TATJANA
 • ANALIZA VPLIVA RAZPRŠENIH VIROV ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

  4. 7. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: HRASTNIK DAMJAN
 • REKONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP BRUSILNICA

  5. 7. 2016 ob 8:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: GOTLIN ZVONKO
 • NAČRTOVANJE TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP OREHOVEC

  5. 7. 2016 ob 8:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: JAZBINŠEK TOMAŽ
 • IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OBRATOVANJA DISTRIBUCIJSKIH OMREŽIJ

  5. 7. 2016 ob 8:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: SITAR DAVID
 • IZRAČUN PORAZDELITVE TEMPERATURE V TRIFAZNEM ASINHRONSKEM MOTORJU Z UPORABO METODE KONČNIH ELEMENTOV

  5. 7. 2016 ob 10:00 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: ERJAVEC JERNEJ
 • NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU IN IZVEDBI DISTRIBUCIJSKEGA RTP

  5. 7. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: LESJAK MARKO
 • SNOVANJE IN OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PODJETJA NA PRIMERU OBLIKOVALSKEGA STUDIJA

  5. 7. 2016 ob 11:00 v G3-laboratorij Turing (pritličje)
  Kandidat: PANIČ DARJAN
 • IZČRPNO ISKANJE KLJUČA S POMOČJO RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU

  5. 7. 2016 ob 11:30 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: DREVENŠEK ALEKS
 • VPLIV GENERATORJA NA KRATKOSTIČNE RAZMERE V DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU

  5. 7. 2016 ob 12:30 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: SOTLAR TOMAŽ
 • KOREKCIJSKI FAKTORJI KOEFICIENTOV DIGITALNIH STRUKTUR PRI SPREMEMBI FREKVENCE VZORČENJA

  6. 7. 2016 ob 11:00 v senatni sobi G2 (III. nadstropje)
  Kandidat: DODIĆ ALEKSANDAR
 • UČINKOVITOST TESTNO VODENEGA RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME V TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMIH

  7. 7. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: BATIČ DAVID
 • RAZISKAVA UVEDBE PROTOKOLA IPv6 V POENOTENO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE DISTRIBUTERJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  8. 7. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: LENARČIČ BOŠTJAN
 • RAZVOJ ORODJA ZA UGOTAVLJANJE STOPNJE ABSTRAKTNEGA RAZMIŠLJANJA UČENCEV PO NEOPIAGETOVI TEORIJI PRI PROGRAMIRANJU

  11. 7. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: KRAJNC RADOVAN

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V mesecu juniju bo zagovor projektov potekal v naslednjih terminih:

 • Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika – 20. 6. 2016
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 8. 7. 2016
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – 6. 7. 2016
 • Študijski program Telekomunikacije – 17. 6. 2016, 22. 7. 2016

V jesenskem obdobju so roki za študente, ki bodo študij nadaljevali na 2. stopnji, predvideni med 29. 8. in 2. 9. 2016.

Študenti, ki želijo zagovarjati projekt, 5 delovnih dni pred rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta.

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.

Pitch Bootcamp @ University of Maribor

Med 29. in 30. junijem 2016 bo v Mariboru potekal karierni pospeševalnik Pitch bootcamp.

Pitch bootcamp je karierni pospeševalnik, ki združuje študente oziroma mlade diplomante in znana uspešna podjetja. Dvodnevni program, postavlja nekatere od najbolj konkurenčnih podjetij v stik z nadarjenimi študenti, ki se zavedajo pomena gradnje uspešne kariere.

Zaključevanje študija na starih študijskih programih (sprejetih pred 11. 6. 2004)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) določa, da se lahko študentje, ki so se vpisali v stare študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najkasneje do 30. 9. 2016. Po tem roku dokončanje študija po vpisanem študijskem programu ne bo več mogoče.