NOVICE

Termini za zagovor zaključnih del

Študenti lahko med letom zaključna dela zagovarjajo v roku najmanj 5 delovnih po oddaji vezanih zaključnih del v referat. Ob oddaji nalog morajo biti obvezno opravljene vse ostale študijske obveznosti (vsi izpiti, praksa, športna vzgoja) in poravnane vse finančne obveznosti do fakultete.

V mesecu avgustu in septembru bodo zaradi predpisanih rokov za dokončanje študija oz. vpisa na višje stopnje študija, zagovori potekali po naslednjem časovnem razporedu:

Natečaj za grafično oblikovanje revije Sledi

V Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke so pripravili natečaj za novo grafično podobo letne revije Sledi. Vse potrebne informacije o natečaju in društvu so zapisane v besedilu natečaja, ki ga najdete v priponki.

ZAGOVORI DIPLOM

 • IDENTIFIKACIJA IN ODPRAVA NAPAK V DIGITALNEM MODELU RELIEFA

  29. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: MUSTAFIĆ EMIR
 • POHITRITEV TRANSFORMACIJE DOMNEVNIH RAZDALJ

  29. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: ŽLAUS DANIJEL
 • VKLJUČITEV NADOMESTNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE NOVINE V SREDNJENAPETOSTNO IN NIZKONAPETOSTNO ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

  29. 8. 2016 ob 10:00 v G3-laboratorij Shannon (I. nadstropje)
  Kandidat: JONTES ROMAN
 • NAČRTOVANJE PRIKLOPA TALILNE INDUKCIJSKE PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE V PODJETJU OMCO FENIKS

  29. 8. 2016 ob 10:00 v G3-laboratorij Shannon (I. nadstropje)
  Kandidat: LESKOVŠEK TILEN
 • ANALIZA GIBLJIVOSTI FREZALNEGA ROBOTA KUKA KR 150-2

  29. 8. 2016 ob 13:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: VEBER MATEJ
 • PRIMERJAVA ORODIJ ZA REPLIKACIJO PODATKOV MED PODATKOVNIMI BAZAMI

  29. 8. 2016 ob 13:30 v G3-laboratorij Shannon (I. nadstropje)
  Kandidat: FLAJŠMAN ALEŠ
 • TEHNIKE OSVETLITVE PRI ZDRUŽEVANJU REALISTIČNIH IN ANIMIRANIH SCEN

  30. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: FURMAN KLEMEN
 • DIGITALIZACIJA IN ARHIVIRANJE FOTOGRAFSKE ZBIRKE

  30. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: MOLIČNIK MAŠA
 • PRIMERJAVA DIGITALNIH EMULACIJ VSCO Z ISTOIMENSKIMI FOTOGRAFSKIMI FILMI

  30. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: PUHEK MARUŠA
 • AVTOMATIZACIJA UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SREDSTEV S POMOČJO INFORMACIJSKE PODPORE

  30. 8. 2016 ob 11:00 v G-329
  Kandidat: GRADIŠNIK ALJAŽ
 • RAZVOJ MODELA ZA INTELIGENTNO PODPORO ODLOČANJU NA OSNOVI ANALIZE NESTRUKTURIRANIH VSEBIN

  30. 8. 2016 ob 11:30 v senatni sobi G2 (III. nadstropje)
  Kandidat: PAVLINEK MIHA
 • SIMULACIJA PROIZVODNEGA SISTEMA ROBOTSKE ROKE V POVEZAVI S STROJEM DOOSAN CNC V PROGRAMSKEM ORODJU ROBOTSTUDIO ABB

  30. 8. 2016 ob 14:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: KUMER LUKA
 • TEHNOLOGIJE ZA PREDVAJANJE IN MEŠANJE GLASBE V ŽIVO

  31. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: REPNIK JERNEJ
 • MERJENJE GLASNOSTI V RADIODIFUZIJI

  31. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: ROMIH SAŠO
 • PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH

  31. 8. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: VRABEC PETRA
 • OBDELAVA SIGNALOV PRI ELEKTRONSKI TEHTNICI

  31. 8. 2016 ob 10:00 v G-301
  Kandidat: GAŠPAR MLADEN
 • UPORABA CAN-VODILA IN SIGNALA PWM ZA KONTROLO IN NADZOR POLNJENJA LITIJEVIH AKUMULATORJEV ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA

  31. 8. 2016 ob 10:00 v G-301
  Kandidat: PODBREŽNIK JOŽE
 • ODPRTOKODNA REŠITEV NADZORNEGA SISTEMA RAČUNALNIŠKE IN MREŽNE INFRASTRUKTURE V PODJETJU ZA PREDELAVO ODPADNIH SUROVIN

  31. 8. 2016 ob 10:00 v G-301
  Kandidat: SUŠEC BOJAN
 • MOBILNA IGRA ZA UČENJE METODE PRINCE2

  31. 8. 2016 ob 12:00 v G3-laboratorij Shannon (I. nadstropje)
  Kandidat: JEVŠINEK PETER
 • ANALIZA PROSTO-DOSTOPNIH REŠITEV ZA ADMINISTRACIJO INFORMACIJSKE OPREME V PODJETJU

  31. 8. 2016 ob 12:00 v G3-laboratorij Shannon (I. nadstropje)
  Kandidat: ŠTUMPFL UROŠ
 • TEKMOVALNO/IZOBRAŽEVALNI ROBOT SOCKY10

  31. 8. 2016 ob 13:00 v G2-P04
  Kandidat: RIHTARIČ SANDI
 • SUPERKONDENZATOR IN ENERGIJSKA IZKORIŠČENOST BATERIJSKO NAPAJANIH VOZIL

  31. 8. 2016 ob 13:00 v senatni sobi G2 (III. nadstropje)
  Kandidat: ŠPANER MARIJAN
 • PROJEKT

  1. 9. 2016 ob 9:00 v G-102
  Kandidat: ILJAŠ SANDRA
 • PODATKOVNA STRUKTURA TRIE

  1. 9. 2016 ob 9:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: KOROŠEC DOMINIK
 • PROJEKT

  2. 9. 2016 ob 8:30 v c-202
  Kandidat: KAMENŠEK TIM
 • MODUL ZA ČASOVNO ŽIGOSANJE DNEVNIŠKIH ZAPISOV IN UMESTITEV V PROCESE ORGANIZACIJE

  2. 9. 2016 ob 9:30 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: AHEJ PATRIK
 • METODE ZA OVREDNOTENJE ALGORITMOV STROJNEGA UČENJA

  2. 9. 2016 ob 9:30 v G3-laboratorij Ada (I. nadstropje)
  Kandidat: FLISAR IVA
 • ANALIZA IZGUB TRIFAZNEGA ASINHRONSKEGA MOTORJA T112 M4

  2. 9. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: VEBER GORAZD
 • ŠTUDIJA PRIMERA IZBOLJŠAVE PROCESA UPRAVLJANJA SPREMEMB PO REFERENČNEM MODELU COBIT®5

  5. 9. 2016 ob 11:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: VIDMAR IVAN
 • PROJEKT

  8. 9. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: KOBALE ŽIGA
 • PROJEKT

  8. 9. 2016 ob 10:00 v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje)
  Kandidat: TOMAZINI ŽAN

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA

KDO

OD

DO

OPOMBE

ŠTUDENTI, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA NAPREDOVANJE

16. 8. 2016

23. 9. 2016

Vsa navodila v zvezi z vpisom najdete v AIPS-u in priloženih dokumentih.

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V ABSOLVENTSKI STAŽ

16. 8. 2016

2. 9. 2016

Vsa navodila v zvezi z vpisom najdete v AIPS-u in priloženih dokumentih.

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V ABSOLVENTSKI STAŽ NA PODLAGI POZITIVNE ODLOČBE KOMISIJE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UM FERI

29. 8. 2016

2. 9. 2016

Rezultati bodo objavljeni v AIPSU. Vpisna dokumentacija je enaka kot pri ostalih študentih.

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO NA PODLAGI POZITIVNE ODLOČBE KOMISIJE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

 • izjemni vpis v višji letnik
 • ponavljanje letnika

26. 9. 2016

30. 9. 2016

Rezultati bodo objavljeni v AIPSU. Vpisna dokumentacija je enaka kot pri ostalih študentih.

ROKI ZA ODDAJO VLOG ZA OBRAVNAVO NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Spoštovani!

Obveščamo Vas o rokih za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve UM FERI:

 • podaljšanje statusa študenta (absolventskega staža) - najkasneje do 16. 8. 2016
 • ponavljanje letnika - najkasneje do 14. 9. 2016
 • izjemni vpis v višji letnik - najkasneje do 14. 9. 2016

Obrazce najdete na spletni strani: http://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

V jesenskem terminu bodo zagovori projektov potekali v naslednjih terminih:

 • Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika – 1. 9. 2016
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 30. 8. 2016, 8. 9. 2016
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – v času od 16. 8. do 1. 9. 2016. Za natančen termin se dogovorite z mentorji.
 • Študijski program Telekomunikacije – 1. 9. 2016

Študenti, ki želijo zagovarjati projekt, 5 delovnih dni pred rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta.

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/ ali po e-pošti lidija.kokol@um.si.

Zaključevanje študija na starih študijskih programih (sprejetih pred 11. 6. 2004)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) določa, da se lahko študentje, ki so se vpisali v stare študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najkasneje do 30. 9. 2016. Po tem roku dokončanje študija po vpisanem študijskem programu ne bo več mogoče.

AKTUALNO

Pridi na FERI
Magisterij na FERI
Zaposlitvene možnosti

DOGODKI